Haal je rijbewijs bij
sterk rijopleidingen!

 

COPYRIGHT, PRIVACY EN DISCLAIMER

Disclaimer
De inhoud van de website van Sterk Rijopleidingen is met de grootste zorg samengesteld. Hoewel Sterk Rijopleidingen er naar streeft dat de informatie op de website permanent zo accuraat en actueel mogelijk wordt weergegeven, zijn wijzigingen in de informatie ten allen tijde voorbehouden.

Sterk Rijopleidingen is in geen geval aansprakelijk voor enige schade die het directe of indirecte gevolg is van of in verband staat met het gebruik van de op deze website beschikbare informatie. Aan de inhoud van de website van Sterk Rijopleidingen kunnen derhalve op geen enkele wijze rechten worden ontleend.

Links naar derden
Sterk Rijopleidingen heeft op zijn website links geplaatst naar websites van derden. Sterk Rijopleidingen is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud van die websites. Sterk Rijopleidingen plaatst dergelijke links enkel voor het gemak van de bezoeker van de website zonder daarmee de inhoud van de externe website blindelings te onderschrijven.

Copyright
Alle rechten op de Sterk Rijopleidingen website, dan wel op werken, ontwerpen, teksten, fotografisch-/beeldmateriaal, aangeboden diensten en producten, scripts en andere items op de website, berusten bij Sterk Rijopleidingen, tenzij anders vermeld.

Kopieën, aanpassingen, vertalingen, bewerkingen, wijzigingen van het geheel of van een gedeelte van de website, in welke vorm of op welke manier dan ook, zijn verboden, tenzij voorafgaande schriftelijke toestemming is verleend door Sterk Rijopleidingen. Mocht je desondanks menen dat rechten worden geschonden, laat ons dat dan zo spoedig mogelijk weten via ons contactformulier.

Privacy
De door de bezoeker aan Sterk Rijopleidingen beschikbaar gestelde gegevens worden verwerkt conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens en zullen derhalve nooit zonder jouw uitdrukkelijke ondubbelzinnige toestemming worden verstrekt aan derden, zijn alleen voor het gebruik van Sterk Rijopleidingen en zullen enkel voor de bovengenoemde doeleinden worden gebruikt.

Statistieken en cookies
Om het gebruik van deze website te optimaliseren en ten behoeve van online marketingtools (waaronder Google AdWords en Analytics) maken wij gebruik van cookies. Deze gegevens over onder andere het gebruik van het platform bevatten geen gegevens die herleidbaar zijn tot de bezoeker. Sterk Rijopleidingen koppelt de gebruikersstatistieken niet aan gegevens die je eventueel via de website aan ons hebt verstrekt.

Met de meeste internetbrowsers kun je cookies van je harde schijf verwijderen, cookies afwijzen of een waarschuwing ontvangen voordat een cookie wordt geïnstalleerd. Raadpleeg de instructies of helpfunctie van je internetbrowser voor verdere details.